Επιλογή γλώσσας

Η Εταιρεία

Ιστορικό

Η Εμπορική Γραφικών Τεχνών ιδρύθηκε το 2000 από τη συγχώνευση της Σ.Πολίτης - Ν. Στύλιας ΕΠΕ και της προσωπικής επιχείρησης Δ.Τζιάς.

Αξιοποιώντας την μακροχρόνια πείρα των μελών της στον κλάδο των γραφικών τεχνών, η Εμπορική Γραφικών Τεχνών πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου, προσφέροντας λύσεις τόσο στην κλασική τυπογραφία, όσο και στην ψηφιακή εκτύπωση.

Από τον Ιανουάριο του 2016 πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Στέφανος Στύλιας και διευθύνων σύμβουλος ο Θεόδωρος Τζιάς.

Τελευταία Eνημέρωση: 6/8/2017